Vasta perustettu Nordic Offset Oy tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kuluttajille tavan seurata autoilun hiilidioksidipäästöjä ja keinon kompensoida ne.

Toimintansa aloittava Nordic Offset on avannut verkkoon palvelun, jonka avulla kuluttajat voivat kompensoida välttämättömästä autoilustaan aiheutuneet hiilidioksidipäästöt.

Ajatus on, että mikäli autoilu on välttämätöntä, sen aiheuttamat päästöt voi kompensoida tukemalla ilmastonmuutosta ehkäiseviä hankkeita kehittyvissä maissa. Tällä hetkellä voi tukea tuulivoimalahanketta Turkissa sekä biokaasuhanketta Intiassa.

Hankkeiden hyväksymisestä ja syntyvien päästövähenemien laadunvalvonnasta vastaa sveitsiläinen voittoa tavoittelematon organisaatio Gold Standard, joka on perustettu Maailman Luonnonsuojelujärjestön (WWF) aloitteesta.

– Ilmastonmuutos on vakava asia, joka meidän jokaisen tulisi huomioida omissa kulutustottumuksissamme. Toivomme, että Neutral Drive kannustaa ihmisiä kiinnittämään huomiota omaan autoiluunsa ja siitä aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Samalla se antaa mahdollisuuden hallita omaa ympäristökuormitusta, kertoo palvelun perustaja Antti Asumaa.

Liikenne aiheuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidenneksen. On yleisesti tiedossa, että turhaa autoilua tulisi välttää. Myös auton iällä ja sen ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus ajosta aiheutuviin päästöihin. Valinnoillaan voi vaikuttaa oman hiilijalanjälkensä kokoon, mutta päästöjen kompensointi on ollut yksittäiselle suomalaiselle aiemmin hankalaa.

Vapaaehtoisilla päästökauppamarkkinoilla on kaupan päästövähenemäkrediittejä, joiden hankkiminen yksittäiselle ihmiselle on tähän asti ollut vaivalloista. Nordic Offset hankkii krediittejä suomalaisten puolesta ja tekee näin kompensoinnista mahdollisimman yksinkertaista. Yritys uskoo palvelun helppouden edistävän suomalaisten halua ilmastotekoihin.

– Kuluttajan ei tarvitse muuta kuin syöttää autonsa rekisterinumero Neutral Drive -palveluun. Rekisterinumeron perusteella saamme ajoneuvorekisterikeskukselta tiedon kyseisen auton päästöominaisuuksista. Kun tiedossa on arvio vuosittaisista ajokilometreistä, palvelu laskee summan, joka kompensoi autoilusta aiheutuneet päästöt, operatiivinen johtaja Staffan Söderholm kuvailee palvelun helppoutta.

Kompensaation voi suorittaa vuodeksi kerrallaan, ja siitä saa autoonsa Neutral Drive -tarran, joka kertoo myös muille liikenteessä liikkuville, että autoilija tekee osansa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Kompensoinnin voi pian myös ostaa lahjaksi toiselle henkilölle.

Neutral Drive toimii verkossa Nordic Offsetin sivuilla suorassa osoitteessa www.neutraldrive.fi.