Tuotteet, palvelut ja prosessit

Tarjoa ilmastoystävällinen vaihtoehto

Vähäpäästöisyys, tuotannon vastuullisuus ja hiilijalanjäljen huomiointi ovat hyvin vahvoja argumentteja kuluttajien tehdessä valintoja eri tuotteiden ja palveluiden välillä. Tuotteen valmistusprosessin tai palveluratkaisun hiilijalanjäljen ollessa tiedossa, voidaan niiden kuormittavuutta vähentää minimiin ja tarvittaessa kompensoida jäljelle jäävä ilmastovaikutus ostamalla vapaaehtoisia päästövähennyksiä.

Lähes minkä tahansa tuotteen, palvelukonseptin tai tuotantoprosessin hiilijalanjälki voidaan laskea ja kartoittaa tehostamiskohdat. Usein prosessin tehostuminen johtaa myös säästöihin. Lopputuote tai palvelu voi olla optimoinnin jälkeen halvempi ja ympäristöystävällisempi tuottaa, jolloin voidaan lisäksi panostaa päästövähennysten ostoon. Ilmastoystävällinen tuote tai palvelu sertifioidaan ja konkreettisten hyvien tekojen varaan voi alkaa rakentaa kilpailuetuja.

Ilmastotekojen tyylikäs viestiminen tuotteen tai palvelun arvolupauksena antaa etumatkaa kilpailussa ja voittaa asiakkaita puolelleen.