Tietoa ilmastonmuutoksesta

Tietoa kasvihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta

Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, jota ilman ei planeetallamme olisi elämää. Kasvihuoneilmiössä ilmakehän kaasut vangitsevat osan maapallolta karkaavasta lämpöenergiasta ja säteilevät sitä takaisin alailmakehään ja maan pinnalle. Ilman luonnollista kasvihuoneilmiötä maapallon keskilämpötila olisi eri arvioiden mukaan 20-30 °C kylmempi.

Kasvihuoneilmiön voimakkuuteen vaikuttaa ratkaisevasti ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuus. Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppidioksidi (N2O) halogenoidut hiilivedyt (mm. CFC, HFC, PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6). Näiden eri kasvihuonekaasujen vaikutuksen vahvuuden vertailun helpottamiseksi puhutaan ns. hiilidioksidiekvivalentista(CO2 ekv). Esimerkiksi tonni metaania (CH4) vastaa vaikutukseltaan 21 tonnia hiilidioksidia ja tonni dityppidioksidia (N2O) 310 tonnia hiilidioksidia.

Kasvihuoneilmiön voimistuessa yli luonnollisen tasonsa on alettu puhua ilmastonmuutoksesta. Kansainvälinen tiedeyhteisö on laajasti yhtä mieltä siitä, että maapallon elinolosuhteita uhkaava haitallinen ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä on pääosin ihmisten aiheuttamaa. Ilmastonmuutoksesta johtuvia seurauksia ovat esimerkiksi maapallon keskilämpötilan kasvu, merenpinnan kohoaminen, kielteiset muutokset ekosysteemeissä, kuivuudet ja muiden luonnonkatastrofien (trooppiset myrskyt, tulvat) lisääntyminen. Tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista antaa Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental  Panel on Climate Change). IPCC on julkaissut tieteellisiä raportteja jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, tuoreimmat ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiraportit ovat ladattavissa heidän verkkosivuiltaan. Viimeisin Ilmastopaneelin raportti ilmestyi lokakuussa 2018, jonka mukaan maapallon lämpenemisen rajoittaminen 1.5 °C asteeseen edellyttää nopeita muutoksia energiaan, liikenteeseen, maankäyttöön ja teollisuuteen. IPCC:n mukaan Pariisin ilmastosopimuksen (2015) mukaiset päästövähennykset eivät riitä, mikäli maapallon lämpeneminen halutaan pitää 1.5 °C asteessa tai edes 2 °C asteessa. Tästä pääset lukemaan Suomen Ympäristöministeriön tiedotteen asiasta.

Suomessa mm. Ilmatieteen laitos kokoaa laajasti tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Suomen kasvihuonekaasupäästötietoa numeroina löytyy esimerkiksi tilastokeskuksen sivuilta.

Suosituksia yrityksille ja yhteisöille

Mm. Sitra on panostanut hiilineutraaliuden tavoittelun ohjeistuksiin ja suosituksiin jo vuosia, tässä muutaman vuoden takainen julkaisu ja siihen liittyvä Green to Scale tutkimus. Lisäksi esimerkiksi Suomen Ilmastopaneeli (The Finnish Climate Change Panel) edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä.