Teatterikorkeakoulu on ottanut käyttöön henkilökunnan lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin osana Green Office -toimintaansa. Vuonna 2010 syntyneistä päästöistä 60 % on kompensoitu Nordic Offsetin Neutral flight -palvelun kautta.

Esittävä taide elää hetkessä, eikä läsnäoloa voi aina korvata esimerkiksi videoneuvotteluyhteyksillä.

– Lentäminen on jo alan luonteesta johtuen joissain tilanteissa välttämätöntä. Siksi haluamme kompensoida siitä aiheutuvan ympäristörasituksen, hallintojohtaja Esa Hämäläinen perustelee.

Kaikki Neutral flight -palvelun päästövähennykset ovat kansalaisjärjestöjen tukemista Gold Standard -sertifioiduista projekteista, mikä takaa hankkeiden luotettavuuden ja kestävyyden.

Teatterikorkeakoulun hankkimat päästövähennnykset ovat Kiinan Damaon tuulivoimalaprojektista. Voimala tuottaa sähköä Pohjois-Kiinan voimaverkkoon. Projekti korvaa fossiilisilla polttoaineilla käyttävien voimaloiden sähköntuotantoa. Projekti täyttää Gold Standardin mukaiset vaatimukset, koska sillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävään kehitykseen paikallisessa yhdyskunnassa, eikä sitä olisi voitu toteuttaa ilman päästövähenemien mahdollistamaa lisärahoitusta.

www.teak.fi