Pyhätunturi Oy on käyttänyt jo useamman vuoden kaikessa toiminnassaan ekosähköä ja tunturin kaukolämpö tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Lokakuusta 2011 lähtien hiihtokeskuksen fossiilisten polttoaineiden päästöt kompensoidaan WWF:n suositteleman Gold Standard -sertifioitujen päästövähenemien kautta, jonka myötä Pyhätunturi Oy:n toiminta on hiilineutraalia.

”Päästöjen kompensointi on viimeisin askel vuonna 2008 aloitetussa ympäristöohjelmassamme. Tavoitteemme on olla täysin riippumaton fossiilisesta energiasta vuonna 2020”, kertoo perheyhtiön toimitusjohtaja Miia Porkkala.

Porkkala korostaa, että fossiilisten polttoainepäästöjen kompensointi on väliaikainen ratkaisu. ”Tavoitteemme on päästä käyttämään biopolttoaineita, jotka toimivat luotettavasti pohjoisissa olosuhteissa ja on tuotettu kestävästi.”

Pyhän hiilipäästöjä on jo aikaisemmin onnistuttu vähentämään 80 prosenttia vuoden 2008 tasosta uudella puuhakkeella toimivalla kaukolämpölaitoksella ja ekosähköön siirtymisellä. ”Pyrimme monin keinoin vähentämään energian kulutusta ja hiilipäästöjä. Esimerkiksi rinnekoneiden kuljettajille on luotu kannustinjärjestelmä, joka palkitsee polttoaineen kulutuksen vähentämisestä”, Jusu Toivonen, Pyhätunturi Oy:n ympäristövastaava, sanoo.

Päästöjen kompensoinnissa Pyhän yhteistyökumppanina toimii kotimainen Nordic Offset Oy. ”Gold Standard on WWF:n tukema, markkinoiden laadukkain päästösertifikaatti, joka suuntaa kompensaatiot kehittyvien maiden hiilidioksidipäästöjä vähentäviin projekteihin. Projektirahoituksen turvin kehitetään uusiutuvaa energiatuotantoa, joka korvaa fossiilisella polttoaineella tuotettua sähköä”, toteaa Nordic Offsetin toimitusjohtaja Staffan Söderholm.

Pyhätunturi Oy:n selvitysten mukaan maailmassa on tällä hetkellä vain kaksi muuta hiilineutraalia hiihtokeskusta, yksi Itävallassa ja toinen USA:ssa.

www.ski.fi