Soilfoodin maanparannuskuidut ovat pelloilla käytettäviä metsäteollisuuden sivuvirroista jalostettuja maanparannusaineita, jotka sisältävät merkittävästi orgaanista hiiltä ja niukkaliukoisessa muodossa olevia ravinteita.

Yhdellä kuitukäsittelykerralla peltoon lisätään 4-7 tonnia hiiltä hehtaarille, josta merkittävä osuus sitoutuu peltomaahan pitkäikäiseksi hiilinieluksi.

Hiilinielujen myynnistä saatu tulo jaetaan avoimesti ja läpinäkyvästi viljelijöiden, teollisuuden ja Soilfoodin kesken. Malli tekee kuitujen käytön viljelijälle entistä kannattavammaksi, ja luo teollisuudelle taloudellisen kannustimen ohjata sivuvirrat hyödynnettäviksi materiaaleina polttamisen sijaan..

Soilfoodin ympäristöhyötyjä:

 

  • Jokaiseen tonniin Maanparannuskuitua on sitoutunut ilmasta 50–130 kg CO2, tuotteesta riippuen. Keskimäärin tämä tarkoittaa 4–7 tonnin CO2 hiilinielua per peltohehtaari.
  • Jos kuituja ei hyödynnetä maanparannusaineina, ne poltetaan, jolloin kaikki hiili vapautuu hiilidioksidiksi. Toistaiseksi esimerkiksi Maanparannuskuiduiksi soveltuvista sivuvirroista poltetaan Suomessa 90 %.
  • Soilfoodin maanparannuskuidut parantavat pellon tuottavuutta sekä puolittavat pellolta vesistöihin päätyvän ravinnehuuhtoutuman. Lisäksi kuidut ruokkivat maaperämikrobistoa ja näin parantavat pellon elinvoimaa ja biodiversiteettiä.
  • Viljelijälle kuidut ovat ensisijaisesti ravinteita ja orgaanista ainesta sisältäviä tuotteita, jotka parantavat maan kasvukuntoa, varmistavat hyviä satotasoja ja vähentävät kemiallisten lannoitteiden tarvetta.
  • Sopimusviljelijöiden ja -tuottajien kanssa yhteistyötä tekevälle elintarviketeollisuudelle suomalaisilla pelloilla syntyvien hiilinielujen hyödyntäminen päästökompensaatiossa on kiinnostava tarina, mikä tuo hyötyä brändille ja lisäarvoa kuluttajalle.