Amazon REDD Madre de Dios –hanke suojelee noin 100 000 hehtaaria Perun puoleista Amazonin sademetsää. Hanke sijaitsee Perun, Brazilian ja Bolivian muodostamassa maakolmiossa eli noin 400 kilometria koiliseen “inkojen kadonneesta kaupungista” Machu Pichusta. Alue on 30 kilometrin päässä uudelta merten väliseltä valtatieltä, joka yhdistää Brasiliaa Perun satamiin Tyynellämerellä. Hanke sijaitsee alueella, joka kuuluu ekologisesti arvokkaaseen Vilcabamba-Amboró –käytävään. Se on yksi maailman tiedettävästi suurimmista luonnoltaan monimuotoisista alueista.

Amazon REDD Madre de Dios –hankkeen tarkoitus on vähentää metsäkatoa Perun Amazonin alueella. Sen päästövähennykset ovat 659 793 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Tällä tavalla se pyrkii tukemaan uhanalaisten lajien (esimerkiksi jaguaarin, mölyapinan, muurahaiskarhun ja ara papukaijan) ja paikallisten alkuperäiskansojen (Yine- ja Huitoto-heimojen) elinympäristöjen säilymistä. Kaikkien edellä mainittujen selviytyminen riippuu koskemattomasta metsäekosysteemistä.

Hankkeen ympäristöhyötyjä ovat mm.:

  • Yhden maailman suurimmista biodiversiteetiltään rikkaista alueista (Vilcabamba-Amborón ekologisen käytävän) suojeleminen.
  • 35 uhanalaisen lajin suojeleminen.
  • Veden laadun parantaminen eroosiota torjumalla ja saasteita suodattamalla.

Hankkeen sosiaalisia hyötyjä ovat mm.:

  • Alkuperäiskansojen ja maaseutuyhteisöjen rahoituksen, voimaannuttamisen ja tuen lisääminen ympäristöystävällisten tuotantotapojen mahdollistamiseksi.
  • Infrastruktuuri ja palvelut (kuten sähköntuottajat, tietokoneet, terveydenhuolto sekä hätäapu) alkuperäiskansoille ja maaseutuyhteisöille, esimerkiksi tulvien varalle.
  • Koulutus ja 452 kansalaisen työllistäminen. Kaikki kansalaiset saivat yhteensä 24 kurssia koskien aiheita metsäseuranta, turvallisuus, sosiaaliset kysymykset ja terveys.
  • Vaikutukset hankkeen puskurivyöhykkeellä asuvien alkuperäiskansojen ja maaseudun tuottajien kestävään kehitykseen.

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG-tavoitteet) ovat yleisiä kehotuksia toimintaan, joka tukee köyhyyden poistamista, maapallon suojelemista ja kaikkien ihmisten rauhan ja hyvinvoinnin turvaamista. Tavoitteita on yhteensä 17, ja tämä projekti on linjassa seuraavien seuraavien kanssa:

Kaikki työntekijät ovat perulaisia, ja 70% heistä ovat alueen paikallisia. Näin varmistamme panoksemme paikalliseen työllisyyteen.

Sademetsän suojelu varmistaa siitä riippuvien heimoyhteisöjen joustavuuden ja kestävyyden.

Sademetsäalueen suojelu auttaa vähentämään päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Metsäkadon välttäminen suojaa kotoperäistä kasvistoa ja eläimistöä sekä erityisesti uhanalaisia lajeja.

Lue lisää hankkeesta VCS- rekisterissä.