GS VER Sodo/Humbo metsityshanke Etiopiassa

Paikalliset yhteisöt Etiopian Sodossa (300km etelään maan pääkaupungista Addis Ababasta) yhdessä pyörittävät Word Visionin kanssa hanketta, jossa istutetaan uusia puita ja suojellaan pahasti rappeutunutta metsää Damota- vuoren rinteillä. Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeessa on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, vähentää tulvia ja hedelmällisen maaperän myötä lisätä maanviljelyn tuottavuutta.

Nordic Offsetin kuvia hankevierailulta asiakkaiden kanssa huhtikuussa 2019.

Projekti on yksi ensimmäisistä Gold Standardin alaisista maankäyttö- ja metsityshankkeista (Framework of Land use and Forests). Hankkeen kokonaispinta ala kattaa 503ha ja hanke sitoo arviolta 132 000 tCO2e kasvihuonekaasupäästöjä.

Hankkeen ekologiset arvot:

  • Luonnon monimuotoisuuden suojelu
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • Hiilensidonta
  • Luonnonjärjestelmien palauttaminen
  • Eroosion torjunta ja vesien suojelu

Projektin sosiaaliset vaikutukset:

  • Projekti tukee maanviljelijöille järjestettävää karjankasvatuksen ja metsätalouden koulutusta
  • Projekti on luonut työpaikkoja paikalliselle väestölle (tähän mennessä on luotu yli 100 työpaikkaa)
  • Projektin avulla on parannettu paikallista Infrastruktuuria (tiet ja asuminen) sekä kehitetty ekoturismia.

Projekti vaikuttaa seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals):

Lue lisää projektista Gold Standard-rekisterissä

Tällä hetkellä Sodon metsityshankkeesta ei ole saatavilla päästövähennyksiä. Vuoden 2019 aikana Sodon hanke on yhdistetty toisen alueella olevan, Humbon metsiensuojeluhankkeen vähennyshankkeen (Humbo Ethiopia assisted natural regenration project, CDM ID2712t) kanssa ja todennettuja Gold Standard sertifioituja päästövähennyksiä tullaan välittämään Nordic Offsetin palvelulla. Kerromme mielellämme lisää hankkeen saatavuudesta, kun hankkeessa syntyvien hiilinielujen/ päästövähennysten todennusprosessi on valmis (oletettavasti alkuvuodesta 2020).

Kuvia hankkeesta, lähde World Vision Australia.