Ugandan puhtaampien keittimien projekti on Impact Carbonin kehittämä ja vuonna 2006 aloittama hanke Ugandan pääkaupungin Kampalan läheisyydessä. Hanke oli ensimmäinen puhtaimpien keittimien (cleaner cookstoves) hanke, joka sai Gold Standard sertifikaatin. Päästökauppatuloilla rahoitetaan ohjelma kokonaisuudessaan. Tuloja käytetään tukemaan puhtaimpien keittimien valmistajia kasvattamaan liiketoimintaansa.

Metsän osuus Ugandan pinta-alasta vähenee joka vuosi noin 2 %. Suurimmat syyt siihen ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö- yli 90 % ugandalaisista talouksista käyttää pääasiassa puuta ruoanlaiton energialähteenä. Ugandassa vain noin 8 % metsistä lasketaan uusiutuvaksi (92 % metsästä on uusiutumatonta luonnonvaraa).

Tehokkaammat, puhtaammat keittimet säästävät keskimäärin 50 % perinteisiin metallikeittimiin verrattuna. Puhtaammat keittimet vähentävät siis ei-uusituvan puuenergian käyttöä ja täten hidastavat metsäkatoa. Yksi keitin vähentää arviolta 2.5 tCO2e kasvihuoneksaasupäästöjä yhden vuoden käytön aikana. Vähentynyt hakkuutarve hidastaa eroosiota sekä eläinten luonnollisten asuinalueiden ja biodiversiteetin katoamista.

Lisäksi tehokkaammat keittimet palavat puhtaammin, jolloin paikallisten (lähinnä naisten ja lasten) altistuminen haitallisille kaasuille vähenee. Polttopuiden hakemisen vähentynyt tarve lisää naisten aikaa muulle tekemiselle kuten esimerkiksi koulutukselle ja maataloustehtäville.

Hankkeessa on vuosina 2006- 2018 (tilanne syyskuussa 2018):

  • Myyty yhteensä yli puoli miljoonaa puhtaampaa keitintä;
  • Hyötynyt välittömästä ja välillisesti yht. 2.6 miljoonaa ihmistä;
  • Vähennetty arviolta 825 000 tonnia puuhiilen käyttöä;
  • Säästetty yli 12 miljoonaa puuta hakkuilta, joka vastaa n 4.6 miljoonan tonnin hiilidioksidin sitomista hiilinieluksi;
  • Ugandalaiset ovat säätäneet yli 214 miljoonaa US dollaria polttoainekuluissa.

Lue lisää projektista Gold Standard-rekisterissä

Kuvia hankkeesta, lähde Impact Carbon.