Ugandan puhtaampien keittimien projekti on Impact Carbonin kehittämä ja vuonna 2006 aloittama hanke Ugandan pääkaupungin Kampalan läheisyydessä. Hanke oli ensimmäinen puhtaimpien keittimien (cleaner cookstoves) hanke, joka sai Gold Standard sertifikaatin. Ohjelma rahoitetaan  kokonaisuudessaan päästövähennyssertifikaattien myyntituloilla. Tuloja käytetään tukemaan puhtaimpien keittimien valmistajia liiketoimintansa laajentamisessa.

Metsien osuus Ugandan pinta-alasta vähenee joka vuosi noin 2 %. Suurimmat syyt siihen ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö. Yli 90 % ugandalaisista talouksista käyttää pääasiassa puuta ruoanlaiton energialähteenä. Ugandassa vain noin 8 % metsistä lasketaan uusiutuvaksi, ja (92 % metsistä käytetään kestämättömällä tavalla ja ne vastaavat siksi uusiutumatonta luonnonvaraa).

Tehokkaammat, puhtaammat keittimet säästävät keskimäärin 50 % puuta perinteisiin metallikeittimiin verrattuna. Puhtaammat keittimet vähentävät siis ei-uusituvan puuenergian käyttöä ja siten hidastavat metsäkatoa. Yksi keitin vähentää arviolta 2.5 tCO2e kasvihuoneksaasupäästöjä yhden vuoden käytön aikana. Vähentynyt hakkuutarve myös hidastaa eroosiota sekä eläinten luonnollisten asuinalueiden ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä.

Lisäksi tehokkaammat keittimet polttavat puuta puhtaammin, jolloin paikallisten (lähinnä naisten ja lasten) altistuminen haitallisille kaasuille ja pienhiukkasille vähenee. Polttopuiden hakemisen vähentynyt tarve lisää naisten aikaa muulle tekemiselle kuten esimerkiksi koulutukselle ja maataloustehtäville.

Hankkeessa on vuosina 2006-2021:

  • Myyty yhteensä yli puoli miljoonaa puhtaampaa keitintä;
  • Hyötynyt välittömästä ja välillisesti yht. 2.9 miljoonaa ihmistä;
  • Vähennetty arviolta 1.3 milj. tonnia puuhiilen käyttöä;
  • Säästetty yli 19 miljoonaa puuta hakkuilta, joka vastaa n 7.1 miljoonan hiilidioksiditonnin suuruisten päästöjen välttämistä;
  • Ugandalaiset ovat säätäneet yli 332 miljoonaa yhdysvaltain dollaria polttoainekuluissa.

Lue lisää projektista Gold Standard-rekisterissä

Kuvia hankkeesta, lähde Impact Carbon.