Purossa huutokaupataan kolmea pitkäkestoista, teollisen CO2-poistomenetelmän sertifikaattia, jotka ovat hiilidioksidi kiinnitettynä karbonaattikivielementteihin, puisiin rakennuselementteihin sekä kiintohiilenä biohiileen. Pyrkimyksenä tässä on lisätä taloudellisia kannustimia CO2-poistomenetelmien laajentamiseen.

Carbofex on ensimmäinen Puro-sertifioitu biohiilen tuottaja Euroopassa. Carbofexin biojalostamo poistaa ilmakehän hiilidioksidia hiiltämällä biomassaa, jolloin puolet siihen fotosynteesin avulla sitoutuneesta hiilestä mineralisoituu, eikä vapaudu enää kiertoon. Syntynyttä biohiiltä ei polteta, vaan se hyödynnetään monenlaisissa käyttökohteissa.

Hankkeen ympäristöhyötyjä:

  • Biojalostamo poistaa ilmakehän hiilidioksidia hiiltämällä biomassaa, jolloin puolet siihen fotosynteesin avulla sitoutuneesta hiilestä mineralisoituu eikä vapaudu enää kiertoon.
  • Huokoinen, kennomainen biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä sekä varastoi ja luovuttaa ravinteita kasville. Hiili parantaa juuristolle tärkeiden mikrobien elinolosuhteita, jolloin ne edistävät kasvin terveyttä ja auttavat sitä parempaan kasvuun.
  • Biohiili parantaa karjan ruuansulatusta, terveyttä sekä vähentää metaanipäästöjä, jolloin eläin hyödyntää ravintonsa tehokkaammin. Biohiili myös tehostaa lannan kompostoitumista ja vähentää hajuhaittoja.
  • Suodatuskäytössä biohiilen varaus vangitsee hiukkasia ympäriltään. Se sitoo pysyvästi esimerkiksi elohopeaa. Lisäaineistettuna biohiili on muun muassa tehokas fosforin saostaja. Biohiili puhdistaa ilmaa, vettä ja maaperää.