Satavuotias helsinkiläinen leipomo- ja ravintola-alan perheyritys Primula on ryhtynyt ilmastovastuullisuudessa alallaan edelläkävijäksi. Primula laskee ja kompensoi hiilijalanjälkensä ja kehittää toiminnastaan yhä vähäpäästöisempää. Primula-konsernin yhtiöt ovat Oy Primula Ab, Primulan Leipomot Oy, Primula Deli Oy ja Primulan Ravintolat Oy.

Vastuullinen liiketoiminta on yksi Primulan arvoista. Primulan toiminnassa se näkyy vastuunottona myös ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Primulan tavoitteena on siirtyä kohti hiilivapaata, ympäristöystävällistä tuotantoa ja koko toimintamallia. Primula laski nykyisen toimintansa hiilijalanjäljen vuodelta 2009, jota jo nyt kompensoimalla Primula on Suomen ensimmäinen elintarvikealan hiilineutraali toimija.

Tavoitteen asettamisen lisäksi Primula on myös toiminut. Uusi tuotanto- ja logistiikkakeskus, Primulan Herkkupaja, valmistuu Järvenpäähän syksyllä 2010. Primulan Herkkupaja rakennetaan mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jättäväksi ja se täyttää korkeimmatkin ympäristöstandardit. Herkkupaja on Primulan historian suurin investointihanke, jonka kokonaisarvo on 35 M€. Primula on myös lanseerannut täysin biohajoavat pakkaukset delituotteilleen.

Miksi ja miten Primulan hiilijalanjälki on laskettu?

Laskennan taustalla on Primulan tavoite siirtyä kohti hiilivapaata, ympäristöystävällistä tuotantoa. Tavoite on asetettu tietoisesti korkealle. Energiatekniikan kehittyessä ja ilmastoasioiden muuttuessa yhä tärkeämmiksi, tavoite ei kuitenkaan ole mahdoton. Valtiovallan tavoitteet vuodelle 2050 johtavat selvästi nykytasoa alemmalle tasolle.

Primulassa on laskettu vuoden 2008 kokonaisjalanjälki. Sen perusteella on arvioitu kuluvan vuoden jalanjälki, joka on 3027, 07 tn. Tästä 73 % tulee tuotantolaitoksista, 16 % kuljetuksista, 8 % työ- ja liikematkoista sekä 3 % myymäläleipomoista. Arvio koskee rakennusten ja prosessien energiankulutusta sekä kuljetusten ja matkustuksen vaatimaa energiaa.

Arvio perustuu GRI:n (Global Reporting Initiative) GHG-päästöjen raportointikäytäntöön, jossa rajaus tehdään perustuen suoriin (toiminnassa käytetyt polttoaineet) ja epäsuoriin (toiminnassa käytetty energia) päästöihin. Primulassa kompensoidaan vain omaa tekemistä, mutta tavoitteena on löytää jatkossa sellaisia kumppaneita, jotka vaikuttavat omalta osaltaan koko arvoketjun hiilineutraalisuuteen.

Hiilijalanjäljen laskennan suoritti Pöyry PLC.

Miten hiilijalanjälkeä kompensoidaan?

Primula on kompensoinut WWF:n suosittelemaan Gold Standard -hankkeeseen, joka on Turkissa sijaitseva Mare-tuulivoimalapuisto. Primula on ostanut vapaaehtoisilta päästömarkkinoilta 4000 CO2-eqvivalenttitonnia päästöoikeuksia. Tämän vuoden lopullisen kulutuksen selvittyä ensi vuodelle jää arviolta n. 1000 päästövähennystonnia säästöön tulevalle vuodelle. Päästöoikeudet on ostettu ainoalta kotimaiselta palveluntarjoajalta, Nordic Offset Oy:ltä.

Lisätietoja www.primula.fi