Hiilijalanjäljen laskenta

Selvitämme asiakkaidemme hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavat tekijät, jotta kasvihuonekaasu- päästöjen vähentämiselle ja kompensoinnille löytyy selkeät perusteet ja seurantamallit. Käytämme laskennassa kansainvälisesti hyväksyttyjä laskentatapoja ja standardeja.

Ympäristökonsultointi

Neuvomme asiakkaitamme ympäristöstrategian rakentamisessa, vastuullisessa liiketoiminnassa ja toimenpiteissä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

CO₂-kompensointi

Välitämme Gold Standard-sertifioituja päästövähennyksiä päästöjä vähentävistä tai hiilinieluja lisäävistä projekteista. Kehitämme myös kotimaisia standardeja vapaaehtoiseen päästökauppaan. Ostamalla vapaaehtoisia päästövähennyksiä tai hiilinielujen lisäyksiä voi kompensoida oman hiilijalanjäljen ja saavuttaa hiilineutraaliuden.

Viestintä

Helpotamme asiakkaidemme viestintää avustamalla tiedotteiden ja raporttien laadinnassa sekä ympäristövastuullisuuden markkinoinnissa.