CO2-kompensointi on hiilineutraaliuden edellytys

Valtioiden ilmastosopimuksissa tekemät lupaukset päästöjen vähentämisestä eivät riitä siihen, että ilmastonmuutos pysähtyisi 1,5 asteen lämpenemiseen. Yksityistä sektoria tarvitaan vauhdittamaan päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistamista, jotta tavoitteeseen olisi mahdollista päästä. Kyseessä on yritysten ja yhteisöjen elinehto uudenlaista vastuullisuutta edellyttävässä maailmassa.

Yritykset voivat ottaa aloitteen ja ryhtyä hiilineutraaliksi nopealla aikataululla. Vapaaehtoinen markkinavetoinen päästökompensointi on jo pitkään mahdollistanut sellaisten päästöjen kompensoinnin, joita ei vähentämistoimien jälkeen pysty välttämään. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että yritys tai yhteisö on ostanut vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta sertifioituja päästövähennyksiä ja mitätöinyt niitä vähintään omien päästöjen verran – eli tehnyt päästöhyvityksen investoimalla standardoituihin päästöjä vähentäviin tai hiilidioksidia ilmasta poistaviin hankkeisiin. 

Yritysten painopiste ilmastovastuullisuudessa on kovaa vauhtia siirtymässä omien päästöjen hyvittämisestä aktiiviseksi ilmaston puhdistamiseksi liiasta hiilidioksidista. Tätä sanotaan nettonegatiivisuuden tavoitteluksi. Yritykset satsaavat esimerkiksi luonnonympäristöjen ennallistamiseen hiilinieluiksi tai uusiin hiilidioksidin poistamisen teknologioihin yli oman päästökuormansa. Omia historiallisia päästöjä on myös ryhdytty CO2-kompensoimaan. Näitä kaikkia erittäin tarpeellisia pyrkimyksiä voi mikä tahansa yritys tai yhteisö edistää vapaaehtoisen päästökauppamarkkinan kautta, jossa erilaisia hankkeita on tarjolla. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Meiltä saat parhaat päästökompensointihankkeet luotettavasti

Oikeaoppinen CO2-kompensaatio vaatii asiantuntijatietoa. Alalla on monenlaisia CO2-hyvitys hankkeita, joiden eroavaisuudet on hyvä ymmärtää. Nordic Offsetilla on Suomessa alallaan pisin kokemus, sillä olemme tarjonneet hiilijalanjäljen kompensointia jo vuodesta 2008. Välitämme aina laadukkaimmin standardein sertifioituja rekisteröityjä päästövähennyksiä (VER) ja konsultoimme asiakkaita sopivimpien projektien löytämisessä vapaaehtoiselta päästövähennysmarkkinalta. Hankkeiden valinta perustuu asiantuntijoidemme syvään osaamiseen alalta.

Huolehdimme kompensoinnista ”tonni tonnilta” -periaatteen mukaisesti: jokainen asiakkaidemme ostama kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin vähennystä tai pysyvän hiilinielun lisäystä globaaleista päästöistä. Lue vapaaehtoisesta päästökaupan taustasta ja periaatteista lisää FAQ-osiosta.

Päästökompensointia voi tehdä seuraavien hankkeiden kautta

Päästöjä vähentävät CO2e-kompensoinnin hanketyypit

 • Energiatehokkuus (teollisuudessa, kotitalouksissa ja yhteisöissä)
 • Pienen mittakaavan uusiutuva energia
 • Teollisuuskaasujen vähennykset
 • Vähäpäästöinen liikenne ja maatalous
 • Jätehuolto
 • Metsänsuojelu

Hiilidioksidin ilmasta poistamiseen perustuvat CO2e-kompensoinnin hanketyypit

Luontopohjaiset:

 • Hiilidioksidin sitominen maaperään
 • Hiilidioksidin sitominen puuhun eli metsitys
 • Biohiili
 • Ekosysteemien ennallistaminen
 • Biomassan hiilidioksidin poisto

Tekniset:

 • Hiilidioksidin poisto suoraan ilmakehästä teknologisesti
 • Hiilidioksidin sidonta mineralisaatiolla
 • Hiilidioksidin sidonta valtameriin

Katso esimerkkejä välittämistämme hankkeista tämän sivun alaosasta.

Tärkeimmät perusasiat päästökompensoinnista

 • Omat vähentämistoimet ovat aina ensisijaisia, eikä kompensaatiolla pidä korvata tai lykätä omia toimia.
 • Kompensointiin tulee käyttää laadukkaita päästövähennyksiä tai poistoja, jotka ovat aitoja, lisäisiä ja pysyviä. Niiden tulee olla mitattu, raportoitu ja todennettu validia perusuraa vasten.
 • Päästövähennyshankkeella tulee olla kansainvälisesti tunnustettu standardi, joka takaa luotettavan laskennan ja myös muita kestävän kehityksen etuja. Keskeisiä standardeja ovat Gold Standard (GS), Verran Verified Carbon Standard (VCS) ja Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM).
 • Päästökompensointirahoituksella synnytetään ilmastohankkeita, joita ei muuten syntyisi, esimerkiksi taloudellisista tai poliittisista syistä. Yhteisen ilmastomme kannalta on parasta että projekteja tehdään siellä missä niiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus on suurinta.
 • Kompensointiin liittyvän toiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset tulee arvioida, ja päästövähennyksiä tai poistoja tulisi hankkia vain kestäväksi osoitetusta toiminnasta. Kiinnitä huomiota siihen, millä tavoin YK:n muut kestävän kehityksen tavoitteet on hankkeissa huomioitu.
 • Kompensointiin tulisi käyttää päästövähennyksiä tai poistoja, joihin sovelletaan vankkaa päästölaskentaa, jolla estetään ilmastovaikutuksen laskeminen useampaan kertaan tai useamman toimijan hyväksi.
 • Jotta termiä “hiilineutraali” tai vastaavaa samaa tarkoittavaa ilmaisua voidaan käyttää viestinnässä tai markkinoinnissa, tulee päästökompensointi tehdä lisäisten, sertifioitujen ja kaksoislaskennan varalta tarkistettujen rekisteröityjen hankkeiden kautta.
 • Yrityksen vapaaehtoiset ilmastoteot, kuten vaikkapa sertifioimaton puiden istutus Suomessa on eri asia kuin validi päästökompensaatio. Näitä toimia ei voi laskea yritykselle hiilineutraaliudeksi, sillä ilmastovaikutuksen hyöty kohdentuu isäntävaltiolle, eivätkä tällaiset toimet lisää globaalien päästövähennystavoitteiden kunnianhimoa, vaikka hyviä tekoja ovatkin.

Kysy lisää ja pyydä tarjous päästökompensoinnista.