Aseta tavoitteet ja suunnittele toimenpiteet

Kun hiilijalanjälki on selvillä, on seuraavana vaiheena ilmastovastuutyössä päästöjen vähentäminen. Tämän osalta tulee määrittää päästövähennystavoitteet sekä tunnistaa niitä tukevat päästövähennystoimet. Tätä kutsutaan päästövähennyspoluksi tai ilmastotiekartaksi, joka tukee yritystä tavoitteisiin pääsemisessä. Sen avulla yritys voi ajoittaa tarvittavat päästövähennystoimet ja niitä tukevat investoinnit optimaalisesti sekä ennakoida tulevia toimenpiteitä, mutta myös toimialan ja asiakkaiden kiristyviä vaatimuksia.

Nordic Offset auttaa yrityksiä ja yhteisöjä asettamaan ja saavuttamaan konkreettisia päästövähennystavoitteita. Neuvomme parhaiden käytäntöjen soveltamisessa ja ilmastofiksujen toimintatapojen löytämisessä sekä tunnemme kansainväliset viitekehykset ja direktiivit ilmastostrategian rakentamiseen. Toteutamme jokaisen asiakastyön kansainvälisten standardien ja ohjeiden sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Päästöjen vähentäminen: tavoitteet ja Science Based Targets -aloite

Päästövähennystavoitteet voidaan asettaa lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Lyhyt aikaväli voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa 1-5 vuotta ja pitkän aikavälin tavoitevuotena voi olla esimerkiksi vuosi 2035, jolloin Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali. Päästöjen vähennystavoite voi olla esimerkiksi tietty prosenttiosuus tai tonnimäärä kasvihuonekaasupäästöissä edelliseen vuoteen verrattuna tai hiilineutraaliuden/nettonollan saavuttaminen pidemmällä aikavälillä.

Tärkeää kuitenkin on, että päästövähennystavoitteet on linjattu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisiksi rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tämä vaaditaan vuoden 2024 alusta voimaantulevassa yritysvastuuraportointia koskevassa CSRD-raportointidirektiivissä. Puolentoista asteen tavoitetta tukeva kansainvälisesti tunnetuin ja käytetyin viitekehys on Science Based Targets -aloitteen (SBTi) määrittämät tavoitteet, joita kutsutaan tieteeseen perustuviksi tavoitteiksi.

Science Based Targets eli SBT-aloite auttaa yrityksiä asettamaan riittävän kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Näihin pääsemiseksi SBT-aloite kannustaa ja auttaa yrityksiä kehittämään omaa ilmastotyötään yhä vähäpäästöisemmäksi, mutta myös tiivistämään yhteistyötä arvoketjussa omien alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa. Tieteeseen perustuvien tavoitteiden ottaminen osaksi yrityksen ilmastostrategiaa auttaa ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia, mutta ne myös tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua.

Science Based Targets -aloite määrittää tavoitteiden asettamisen parhaat käytännöt ja julkaisee toimintaohjeita niiden luomiseen eri toimialoille. Jos yritys haluaa liittyä SBT-aloitteeseen ja sitoutua sen tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, tulee yrityksen toimittaa SBTi-organisaatiolle vaaditut dokumentit, jotka SBTi:n taustalla oleva riippumaton organisaatio arvioi ja hyväksyy tiukkojen kriteeriensä mukaisesti.

Liittyminen SBT-aloitteeseen edellyttää muun muassa yrityksen hiilijalanjäljen laskemista kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti (scope 1, 2 ja 3) sekä kunnianhimoisten, uskottavien ja läpinäkyvien päästövähennystavoitteiden asettamista SBT-aloitteen viitekehyksen mukaisesti.

Nordic Offset toteuttaa Science Based Target -aloitteen vaatimat selvitykset ja päästövähennystavoitteiden mallinnuslaskennat asiantuntevasti ja luotettavasti. Palveluumme kuuluu aina myös päästövähennystoimenpiteiden tunnistaminen ja konsultointi. Lisäksi asiantuntijamme tukevat yritystäsi SBT-aloitteen liittymisprosessissa alusta loppuun.

Jos yrityksesi ei vielä halua sitoutua SBT-aloitteeseen, mutta haluat alustavasti määrittää yrityksellesi sopivat päästövähennystavoitteet, voimme laatia kevyemmän selvityksen pohjautuen tieteeseen perustuvien tavoitteiden viitekehykseen.

Haluatko kuulla lisää päästövähennystavoitteiden asettamisesta? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso case-esimerkki toteuttamastamme työstä.

Päästöjen vähentäminen: toimenpiteet ja ilmastotiekartta

Nordic Offsetin hiilijalanjäljen laskentapalveluun kuuluu aina päästövähennystoimenpiteiden tunnistaminen. Kun toimenpiteet halutaan asettaa aikajanalle tukemaan päästövähennystavoitteisiin pääsemistä, on ratkaisuna ilmastotiekartan laadinta.

Ilmastotiekartta luo raamit ilmastovastuutyölle kokoamalla yhteen yrityksen lähtötilanteen määrittämisen, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisen sekä erityisesti näiden välillä olevien toimenpiteiden tunnistamisen. Toimenpiteiden osalta tulee ymmärtää tekijät, joilla suurimmat ja nopeimmat päästövähennykset on mahdollista saada aikaan, mutta myös tunnistaa niiden toteuttamisen realiteetit.

Nordic Offsetin toteuttamassa ilmastotiekarttatyössä päästövähennystoimenpiteet asetetaan aikajanalle konkreettisina välietappeina. Toimenpiteiden vaikuttavuus, tärkeys ja toteutettavuus arvioidaan huomioon ottaen mm. toimenpiteisiin ja toimialaan liittyvän teknisen kehityksen, lainsäädännön vaatimusten kiristymisen ja investointikustannukset. Työssä huomioidaan yrityksen jo toteuttamat päästövähennystoimenpiteet ja niiden vaikuttavuus, mutta myös jo suunnitellut investoinnit tai muut kehitystoimet.

Työ toteutetaan asiantuntijavetoisilla työpajoilla ja sisältö pohjautuu tieteellisiin tutkimuksiin. Lopputuloksena tuotetaan kattava sekä visuaalinen raportti, joka auttaa viestimään yrityksesi ilmastovastuutyöstä niin sisäisesti kuin ulkoisesti eri sidosryhmille. Palveluumme kuuluu aina myös vastuullisuusviestinnän tuki.

Nordic Offsetin asiantuntijat ovat laatineet useita ilmastotiekarttoja niin yrityksille, organisaatioille kuin kunnille.

Haluatko kuulla lisää päästövähennystoimenpiteistä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.