Hiilijalanjäljen kompensointipalveluja tarjoava suomalainen Nordic Offset Oy tuo markkinoille yrityksille suunnatun Neutral Office –palvelun.

Työpaikkojen toiminnasta ja työperäisestä matkustuksesta syntyy ilmastolle merkittävä kasvihuonekaasupäästörasite. Nordic Offset Oy tarjoaa nyt yrityksille laskenta- ja kompensointipalvelun toimistojen hiilijalanjäljen hallintaan.

Työpaikan hiilijalanjälkeä voi pienentää tehokkaasti laskennan ja seurannan avulla. Kasvihuonekaasupäästöt, joita työpaikat eivät voi järkeistämistoimenpiteiden jälkeen välttää, voi kompensoida Neutral Office –palvelun kautta.

Ostamalla työpaikan päästömäärää vastaavat päästövähennykset Gold Standard-sertifioiduista uusiutuvan energian päästövähennyshankkeista, voi varmistaa, että työpaikan toiminta ei kiihdytä ilmastonmuutosta.

-Ilmastoneutraalin työpaikan Neutral Office –sertifiointi on vahva viesti yrityksen kokonaisvaltaisesta ympäristövastuullisuudesta ja osoitus loppuun asti viedyistä, konkreettisista toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, toteaa Nordic Offset Oy:n johtaja Staffan Söderholm.

– Kehotamme ja ohjaamme suomalaisia yrityksiä laskemaan ja selvittämään toimistonsa hiilijalanjäljen ja estämään omalta kohdaltaan ilmastonmuutoksen kiihdyttämisen, Söderholm jatkaa.

Uusi kotimainen palvelu antaa mm. WWF:n Green Office -ohjelmassa mukana oleville toimistoille mahdollisuuden kompensoida päästönsä Gold Standard -kriteerien mukaisesti. Green Office -ohjelmassa yritykset seuraavat vapaaehtoisesti tärkeimpiä toimiston, työnteon ja työmatkustamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavia muuttujia ja tavoittelevat hiilijalanjäljen pienentämistä kestävien ja tietoisten valintojen kautta.