Muut Nordic Offsetin asiantuntijapalvelut

Hiilikädenjälki

Autamme asiakkaitamme hiilikädenjäljen eli positiivisen ilmastovaikutusten tuottamisessa. Hiilikädenjälki kertoo, kuinka paljon päästöjä jokin yrityksen tuottama tuote- tai palveluratkaisu vähentää verrattuna johonkin toiseen toimintatapaan. Hiilikädenjäljellä on merkitystä yritysten arvoketjussa. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun yrityksen tuottamat hyödykkeet ja palvelut vaikuttavat sen asiakkaiden hiilijalanjälkeen sitä vähentävästi.

Hiilikädenjäljen laskennalla määritetään yrityksen tuottama ilmastohyöty sen asiakkaille. Nordic Offsetin toteuttamat hiilikädenjäljen selvitykset pohjautuvat VTT:n ja Lappeenrannan teknisen yliopiston (LUT) kehittämään positiivisten ympäristövaikutusten laskentamenetelmään seuraten tarkasti myös kansainvälisiä käytäntöjä ja julkaisuja. Tarjoamme vankan asiantuntemuksen ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia asiakasyritystemme hiilikädenjäljen tuottamiseen.

Haluatko kuulla lisää hiilikädenjäljestä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Luontojalanjälki

Luontojalanjälki kertoo organisaation, tuotteen tai palvelun vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin. Luontokatoa ehkäisevien toimien ja niiden raportointikäytäntöjen lainsäädännölliset vaatimukset ulottuvat pian myös yhä useampaan yritykseen muun muassa asteittain voimaan tulevien EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointidirektiivin myötä.

EU:n kestävyysraportointidirektiivissä asetetaan vaatimuksia biodiversiteettiriskien ja mahdollisuuksien taloudellisten vaikutusten arvioinnille. Tämän pohjalle tarvitaan laaja-alaista tietoa yrityksen arvoketjun eri vaiheiden biodiversiteettiin kohdistuvista vaikutuksista.

Luontojalanjäljen mittaukseen ei ole toistaiseksi olemassa standardia kuten hiilijalanjäljen laskennalle, mutta lukuisia kokeiluasteella olevia mittareita kehitetään parhaillaan. Nordic Offset seuraa tarkasti alan tieteellisiä julkaisuja ja uusia laskentamenetelmiä.

Luontojalanjäljen arvioinnissa tulee tunnistaa niin sanotut luontokadon viisi ajuria, joita ovat: maan- ja vedenkäyttö, luonnonvarojen suora hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saasteet sekä haitalliset vieraslajit. Näiden osalta arvioinnissa tarkastellaan toiminnon aiheuttaman ympäristövaikutuksen suuruutta, tyyppiä ja sijaintia. Haittavaikutus ilmoitetaan yhtenä yksikkönä, joka on vaikutuksen seurauksena potentiaalisesti hävinneiden lajien osuus.

Luontojalanjäljen osalta keskeistä on määrittää ennakoivasti yritykselle biodiversiteettistrategia. Tähän voi kuulua voi kuulua toimialan mukaan esimerkiksi luontokatoon vaikuttavien tekijöiden ja riskien arviointi, ennakoivien, sopeuttavien ja ennallistavien toimien tunnistaminen, kehitystä seuraavien mittareiden valinta sekä luonnon monimuotoisuuden tiekartan laadinta.

Nordic Offsetin asiantuntijoilla on laaja-alaista kokemusta ympäristövaikutusten arvioinneista erilaisissa hankkeissa. Voimme toimia yrityksesi tukena luontojalanjäljen määrittämisessä ja biodiversiteettiä koskevien selvitysten toteuttamisessa.

Haluatko tietää lisää luontojalanjäljestä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Teemme myös laajempia vastuullisuusanalyysejä kattaen ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun osa-alueet (ESG = Environment, Social, Governance).