Matkatoimisto Area tarjoaa ensimmäisenä liikematkatoimistona asiakkailleen suomalaisen Nordic Offsetin kehittämää hiilidioksidipäästöjen kompensointipalvelua.

Yritykset voivat nyt halutessaan kompensoida matkustuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästönsä Arean kautta ilman omaa kompensointisopimusta. Nordic Offsetin kehittämä kompensointipalvelu ohjaa korvaukset kansainvälisen Gold Standard -sertifikaatin mukaisiin kohteisiin. Gold Standard on WWF:n tukema, markkinoiden laadukkain päästösertifikaatti, joka suuntaa kompensaatiot kehittyvien maiden hiilidioksidipäästöjä vähentäviin projekteihin.

Nordic Offset toimii suomalaisena yrityksenä kansainvälisessä vapaaehtoisen päästökaupan toimijaverkostossa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuushankkeiden syntymistä markkinavetoisesti. – Vähentämällä turhaa kulutusta ja kompensoimalla välttämättömät päästöt, yritykset voivat ottaa konkreettisia askeleita kohti CO₂-neutraalia toimintatapaa. Samalla ne mahdollistavat kestävän kehityksen hankkeita paikoissa, joissa niitä ei muuten tehtäisi, kuvailee Nordic Offsetin toimitusjohtaja Staffan Söderholm.

Arean toimitusjohtaja Taru Keronen kertoo, että uudelle palvelulle on selvä tilaus liikematka-asiakkaiden keskuudessa. – Yritykset raportoivat aktiivisesti vastuullisesta toiminnastaan ja ovat ottaneet hyvin vastaan Arean jo aiemmin julkaisemat päästöraportointipalvelut. Uuden kumppanimme tarjoama palvelu vie hiilijalanjäljen seurannan askelta pidemmälle tarjoamalla myös mahdollisuutta luotettavaan kompensointiin.

Arean ja Nordic Offsetin yhteistyö on luonnollinen jatkumo Arean asiakkailleen tarjoamissa ympäristöpalveluissa. – Haluamme liikematkustuksen edelläkävijänä tuottaa asiakkaillemme luotettavaa ja perusteellista tietoa yrityksen matkustuksen ympäristövaikutuksista ja -mahdollisuuksista, toteaa Taru Keronen. – Matkustuksen tuottamien päästöjen kompensointimahdollisuus palvelee erityisesti niitä yrityksiä, joilla ei ole omaa kompensointisopimusta koko toimintansa suhteen. Tästä niiden on hyvä aloittaa.

Matkustuksen ympäristövaikutuksia voi vähentää myös muuten kuin itse matkustusta supistamalla. Turhat matkat yritykset ovat karsineet jo taloudellisista syistä ja vaihtaneet ne esimerkiksi videoneuvotteluihin, joita Areakin tarjoaa.

Todellisiin ympäristöratkaisuihin päästään etsimällä kehityskohdat seurantatyökalujen, kuten päästöraporttien, avulla sekä valitsemalla niiden pohjalta ympäristöystävälliset vaihtoehdot. Yhteistyössä matkatoimiston kanssa yrityksen hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa jo matkustusohjesäännössä ja kilpailutusvaiheessa painottamalla ympäristöystävällisempiä hotelleja, kokoustiloja, suoria lentoja modernilla kalustolla tai vähäpäästöisempiä kulkuneuvoja. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimalla yritykset voivat saavuttaa hiilineutraaliuden.

www.area.fi