Matkustus

Matkustamisen päästöt hallintaan

Organisaation hiilijalanjäljestä merkittävä osa voi muodostua matkustamisesta, jossa varsinkin lentojen vaikutus kokonaispäästöihin on suuri. Kun organisaation vuosittaisten työmatkojen määrä ja käytetyt kulkutavat ovat selvillä, voidaan matkustamisen päästöt määrittää varsin luotettavasti.

Korvaamalla lentotarvetta etätyövälineillä, optimoimalla reitit sekä suosimalla uutta ja tehokasta lentokalustoa voi pienentää lentomatkoista tosiasiallisesti syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Autoilun päästökuormituksen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keinoina yksityisautoilun vähentäminen ja vähäpäästöisempien autojen suosiminen. Jäljelle jäävien päästöjen kompensointi on suosittu ja toimiva tapa hallita henkilökohtaista tai yhteisön päästökuormitusta.

Kompensaatiolaskennassa käytämme kansainvälisiä laskenta- ja päästökerrointietokantoja, joiden perusteella tiedetään tarkasti eri lentokone- ja automallityyppien ja reittien päästövaikutukset.

Palveluidemme avulla voit kompensoida matkustamisesi aiheuttaman hiilijalanjäljen. Tasapainota hiilidioksiditaseesi ostamalla kauttamme päästövähennyksiä, jotka syntyvät kestävää kehitystä edistävistä projekteista.