Itella tarjoaa syksystä 2009 lähtien yrityksille ilmastoystävällistä Itella Green -jakelupalvelua, jossa yritys voi pienellä lisähinnalla ostaa lähetystensä jakelun hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraaliksi.

Itella Green -palvelu on osa Itellan ympäristöohjelmaa. Itella on sitoutunut vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä Itella Green -lähetysten aiheuttamien päästöjen osalta.

Itella rahoittaa lisäksi päästöjä vähentäviä ilmastohankkeita. Päästöjen maksullisuus samalla lisäkannustimena vähentää jatkuvasti omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Tällä hetkellä esimerkiksi kirjeen kuljetus kotimaassa tuottaa hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 21 grammaa, mikä vastaa 140 metrin ajoa autolla.

Käyttämällä Itella Green -jakelupalvelua yritykset osallistuvat aktiivisesti ilmastotalkoisiin. Itella itse käyttää Green-palvelua lähetyksissään. Posti jakaa 3 miljardia kirjettä, lehteä, mainosta ja pakettia vuodessa eli 12 miljoonaa lähetystä jokaisena arkipäivänä. Niistä yli 90 % on yritysten lähettämiä.

Kuluttajat pääsevät tekemään vihreitä valintoja postipalveluissa toukokuussa 2010, jolloin ilmestyy vihreä postimerkki. Ensi keväästä alkaen kuluttajakin voi siis valita, lähettääkö kirjeensä tai korttinsa normaalina palveluna vai hiilineutraalina.

Itella vähentää hiilidioksidipäästöjään pitkäjänteisillä, erityisesti kiinteistöjen energiankäyttöön ja ajoneuvoihin liittyvillä projekteilla. Vähäpäästöisten ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden osuutta lisätään; tavoitteena on nostaa vaihtoehtoajoneuvojen osuus 40 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Itella on päättänyt siirtyä portaittain käyttämään vihreää sähköä elokuun 2009 alusta alkaen. Vuodesta 2011 alkaen 100% Itellan Suomessa käyttämästä sähköstä on vihreää.

Itella Green jakelupalvelun päästökompensoinnin hoitaa Nordic Offset Oy.

Lisätietoja: www.itella.fi/palvelutjatuotteet/itellagreen