Hiilijalanjäljen laskenta

Selvitämme hiilijalanjälkesi

Hiilijalanjäljen hallinta on oleellinen osa yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ihmistenkin vastuullista toimintaa. Nordic Offset on hiilijalanjäljen laskennan ja hallinnan asiantuntija.

Hiilijalanjäljen laskennalla saadaan selville ilmastovaikutus. Laskennassa kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e) ja hiilidioksidin lisäksi huomioon voidaan ottaa esim. metaani- ja typpioksiduulipäästöt.

Hiilijalanjäljen laskentamme perustuu aina kansainvälisiin standardeihin ja ohjeistuksiin sekä alan uusimpiin suosituksiin. Yleisimmin käytössä ovat kasvihuonekaasuprotokollan (GHG Protocol) mukaiset standardit, jotka ovat World Resource Instituten ja World Business Council for Sustainable Developmentin kehittämiä. Laskennoissa voidaan hyödyntää soveltuvin osin muita erilaisia laskentastandardeja ja -ohjeita (mm. ISO 14040, 14044, 14067, 14069 ja PAS2050) esimerkiksi tuotteen elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten selvittämiseksi. Käytössämme ovat kattavat kansainväliset ja maakohtaiset päästökerrointietokannat.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla voidaan määrittää esimerkiksi organisaation, kiinteistön, tuotteen, palvelun tai tuotantoprosessin ilmastovaikutus. Hiilijalanjäljen laskennalla saadaan selville suurimmat päästölähteet ja sen perusteella päästöjä pienentävät toimenpiteet pystytään kohdistamaan oikein. Suurimpia päästölähteitä voivat olla esimerkiksi energiankulutus, materiaalihankinnat, kuljetukset ja matkustaminen. Usein päästöjen vähentäminen tuo mukanaan myös taloudellisia säästöjä, kun toiminta tehostuu.

Voimme myös selvittää toiminnan positiivisen ilmastovaikutuksen eli ns. hiilikädenjäljen kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Räätälöimme palvelun tarpeittesi mukaan

Kun haluat CO₂e-päästösi hallintaan, tarjoamme käyttöösi hiilijalanjäljen asiantuntijalaskennan, teemme suositukset vähentämis- ja tehostamistoimenpiteistä sekä teemme tarjouksen tarvittavien vapaaehtoisten päästövähennysten ostosta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Vahvistamme toimenpiteet todistuksella ja autamme myös ilmastotekojesi viestinnässä.

Voimme auttaa yrityksiä ja yhteisöjä esimerkiksi seuraavin tavoin mahdollisimman hiilineutraalin toimintatavan saavuttamiseksi:

  • Organisaation kokonaishiilijalanjäljen pienentämispotentiaalin määrittäminen ja päästöjen kompensointi
  • Tuotteiden elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten selvittäminen, valmistusprosessin hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi
  • Palvelujen tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi
  • Matkustustarpeen arviointi ja matkustamisen aiheuttamien auto- ja lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen kompensointi
  • Toimipaikkojen sähkön-, lämmön ja materiaalikulutuksen pienentäminen ja kompensointi
  • Erilaisten tapahtumien ja yhteisöllisten hankkeiden hiilijalanjälkikonsultointi ja kompensointi
  • Kuljetusten ja rahtien päästölaskenta ja kompensointi
  • Positiivisen hiilikädenjäljen määrittäminen hiilijalanjäljen rinnalla

Ota meihin suoraan yhteyttä, keskustelemme mielellämme hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuuksista, kompensointipalveluista ja hiilijalanjäljen hallinnan tuomista hyödyistä.