Selvitä hiilijalanjälkesi

Hiilijalanjäljen hallinta on oleellinen osa yritysten ja yhteisöjen vastuullista toimintaa. Nordic Offset on hiilijalanjäljen laskennan ja hallinnan asiantuntija. Hiilijalanjäljen laskennan avulla voidaan määrittää esimerkiksi organisaation, kiinteistön, tuotteen, palvelun tai tuotantoprosessin ilmastovaikutus. 

Hiilijalanjäljen laskenta tuo näkyviin suurimmat päästölähteet ja sen perusteella päästöjä pienentävät toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Suurimpia päästölähteitä voivat olla esimerkiksi energiankulutus, materiaalihankinnat, kuljetukset ja matkustaminen. Usein päästöjen vähentäminen tuo mukanaan myös taloudellisia säästöjä kun toiminta tehostuu.

Laskenta pohjautuu standardeihin

Hiilijalanjäljen laskennan tulee aina perustua kansainvälisiin standardeihin ja ohjeistuksiin sekä toimialojen uusimpiin suosituksiin. Yleisimmin käytössä ovat kasvihuonekaasuprotokollan (GHG Protocol) mukaiset standardit. Laskennoissa voidaan hyödyntää soveltuvin osin muita erilaisia laskentastandardeja ja -ohjeita (mm. ISO 14040, 14044, 14067, 14069 ja PAS2050) tuotteen elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten selvittämiseksi. Käytössämme ovat kattavat kansainväliset ja maakohtaiset päästökerrointietokannat.

Voimme myös selvittää toiminnan positiivisen ilmastovaikutuksen eli niin sanotun hiilikädenjäljen parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Saat kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua

Kun haluat CO₂e-päästösi hallintaan, tarjoamme käyttöösi hiilijalanjäljen asiantuntijalaskennan, jonka pohjalta teemme suositukset vähentämistoimenpiteistä. Mietitään yhdessä, millainen ilmastotoimija yrityksesi jatkossa voi ja haluaa olla. Halutessasi autamme tarvittavien vapaaehtoisten päästövähennysten hankinnassa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Pidemmällä tähtäimellä voit tavoitella avullamme jopa nettonegatiivisuutta. Neuvomme myös ilmastovastuullisuuden viestinnässä

Ota meihin suoraan yhteyttä, keskustelemme mielellämme hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuuksista, kompensointipalveluista ja hiilijalanjäljen hallinnan tuomista hyödyistä.

Tutustu hiilijalanjäljen laskennan mahdollisuuksiin

Ilmastovastuullinen organisaatio seuraa kulutustaan ja päästöjään. Millainen organisaation rakenne ja toimintatapa onkaan, on toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki otettava osana yrityksen ympäristöstrategiaa huomioon. Organisaation hiilijalanjäljen laskennassa seurataan tärkeimpiä toimipaikkojen, kiinteistöjen ja työnteon ilmastopäästöihin vaikuttavia muuttujia. 

Lähes jokaisella organisaatiolla on potentiaalia pienentää hiilijalanjälkeään ja sitä usein jo edellytetään. Tunnistetaan yhdessä kertaluontoiset ja jatkuvat toimenpiteet, joiden avulla organisaatio toimii jatkossa ilmastovastuullisemmin. Ilmastotoimien kunnianhimoa voi lisätä kompensoimalla tai tavoittelemalla jopa nettonegatiivisuutta erilaisin kasvihuonekaasumääriä vähentävin toimin. Katso case-esimerkki.

Tuotteiden vähäpäästöisyys kiinnostaa kuluttajia koko ajan enemmän. Edelläkävijäyritykset ovat rakentaneet kilpailuetuaan ilmastovastuullisuuden varaan jo pidemmän aikaa. Megatrendi leviää nyt kategoriasta toiseen. Ja pitääkin levitä; tuotanto ja tarjooma on saatettava ekologisesti kestävälle pohjalle, jotta pystymme torjumaan ilmastonmuutoksen hallitsemattoman kiihtymisen aikailematta. Ilmastovastuullisuus on muuttumassa markkinoilla olon edellytykseksi samalla kun edelläkävijät nostavat ilmastotavoitteitaan.

Tuotteiden hiilijalanjäljen hallinta lähtee valmistusprosessin ja elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten selvittämisestä. Laskennan rajaukset on tehtävä asiantuntevasti ja toimialakohtaisten ohjeistuksien on oltava tiedossa. Laskennalla päästään käsiksi eniten tuotteen hiilijalanjälkeen vaikuttaviin tekijöihin, jolloin tuotekohtaisia päästöjä voidaan alkaa minimoida ja korvata ongelmakohtia kestävämmillä ratkaisuilla. Hiilineutraalius markkinointilupauksena voidaan saavuttaa kompensoimalla ne päästöt, joita ei voi välttää, sertifioiduilla päästövähennyksillä. Katso case-esimerkki.

Elinkeinorakenteemme muuttuu yhä palveluvaltaisemmaksi. Ilmastovastuullisuus on syytä ulottaa palvelujen tuottamisen toimintatapoihin, sillä monipuolistuvat palvelut vaativat infrastruktuuria, alkutuotantoa, huoltoa, energiaa ja logistiikkaa. 

Palvelun hiilijalanjäljen laskenta ei ole useinkaan monimutkaista, ja useimmiten ilmastovaikutuksen vähentäminen johtaa myös säästöihin, joten vastuullisuushankkeeseen on hyviä syitä ryhtyä. Vihreät valinnat palveluissa kasvattavat alati suosiotaan. Asiakkaittesi on helpompi tarttua tarjontaasi kun hiilijalanjälki on minimoitu. Poistat samalla esteitä suosittelulle ja edistät sanan leviämistä sosiaalisessa mediassa. Katso case-esimerkki.