Helsingin Suvilahdessa 13.-16.8.2009 osana Helsingin Juhlaviikkoja järjestetty Flow Festival on yhteistyössä konsultointifirma Pöyryn kanssa suorittanut tapahtuman hiilijalanjäljen laskennan ja kasvihuonekaasupäästöjen kompensointisuunnitelman. Laskenta sisältää tapahtuman teknisen toteutuksen, kuljetusten, sähköntuotannon ja artistien matkustuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Flow Festival pyrkii kohti ympäristöystävällisempää tapahtumatuotantoa tulevaisuudessa.

Suoritettujen laskelmien perusteella järjestyksessään kuudennen Flow Festivalin kokonaishiilidioksidipäästöt olivat noin 125 tonnia, josta noin 80% aiheutui lentomatkustamisesta. Arkielämään suhteutettuna luku vastaa noin 120 edestakaista yhden hengen lentoa välillä Helsinki – New York.

Flow kompensoi kasvihuonekaasupäästönsä ostamalla päästöoikeutensa alan ainoalta kotimaiselta palveluntarjoajalta, Nordic Offset Oy:ltä. Flow’n kompensointi kohdistuu Gold Standard -sertifikaatin mukaiseen Mare-tuulivoimalahankkeeseen Turkissa. Gold Standard on päästökompensoinnin tiukimmin myönnetty sertifikaatti, jota hallinnoi Sveitsissä sijaitseva Gold Standard Foundation.

Lisätietoja: www.flowfestival.com