Finn Spring lasketutti hiilijalanjälkensä vuonna 2010. Gaian tekemien laskelmien mukaan suurin osa, noin 79 prosenttia, Finn Springin hiilijalanjäljestä aiheutuu epäsuorista päästöistä: esimerkiksi pulloaihioiden tuotannossa syntyvistä päästöistä, kuljetuksista sekä pakkausmateriaalien tuotannosta.

Finn Springin tuottaman lähdeveden hiilijalanjälki on 1,5 litran pullolle noin 290 grammaa hiilidioksidia. Luku vastaa 1,6 kilometrin ajoa keskikokoisella henkilöautolla. Hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä ovat mm. olleet kierrätysmateriaalien lisääminen pulloissa, tuotannon energiatehokkuus sekä kuljetusten täyttöasteen suurentaminen.

Finn Spring hyvittää Spring-tuoteryhmänsä hiilidioksidipäästöt tukemalla Vesi antaa energiaa -projektia Turkissa Nordic Offsetin kautta. Finn Springin vuotuinen hiilijalanjälki on yli 2 000 tonnia hiilidioksidia. Finn Spring kompensoi Spring-tuotteiden hiilijalanjäljen kokonaisuudessaan Gold Standard -sertifioiduilla vapaaehtoisilla päästöoikeuksilla.

Vesi antaa energiaa -projekti lisää vesivoimalla tuotetun sähkön osuutta Turkin kokonaisenergiantuotannosta. Samalla se edistää alueen taloudellista kehitystä luomalla uusia työpaikkoja sekä vähentämällä Turkin riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Vesivoimalan lisäksi hankkeeseen kuuluu keinokasteluverkosto, joka auttaa paikallisia maanviljelijöitä. Finn Spring on lunastanut koko projektin päästöoikeudet vuosilta 2010–2011. Projekti saa tukea päästöoikeuksien myynnistä vuoteen 2015 asti. Näin Finn Spring on osaltaan tukenut projektin toimintaa niin, että projekti on ollut mahdollinen toteuttaa.

Toimimalla vastuullisesti Finn Spring pystyy vastaamaan ympäristötietoisen ja aikaansa seuraavan asiakkaan tarpeisiin sekä edistää ympäristöystävällisten energiamuotojen tuotantoa.

www.finnspring.fi