Helsingin keskustan suurin parkkihalli Forum-P kompensoi hiilidioksidipäästönsä.

”Forum-P:n toimintatapaan kuuluu ympäristöasioiden mahdollisimman huolellinen huomioonotto. Halusimme selvittää hiilijalanjälkemme suuruuden ja kehittää ympäristötoimenpiteitämme tässäkin suhteessa. Laskennan tulos auttaa meitä vähentämään kulutusta ja ymmärtämään ilmastovaikutuksemme. Ne päästöt joita emme voi välttää, haluamme kompensoida vapaaehtoisesti”, sanoo Forum-P:n toimitusjohtaja Sebastian Koreneff. Aiemmin Forumin parkkihalliin on järjestetty mm. suuri kierrätyspiste, energiakulutusta on optimoitu ja hallin puhdistukseen on käytetty pelkästään ekologisia puhdistusaineita.

”Haluamme tehdä Forumin parkkihallista aidosti ensimmäisen vihreän P:n parkkihallin. Markkinaehtoinen päästöjen kompensointi on paras tapa ottaa vastuu ilmastovaikutuksestamme. Ostamalla päästöjämme vastaavat päästövähennykset kompensointirahoituksen varassa toimivasta uusiutuvan energian hankkeesta, hyvitämme oman hiilijalanjälkemme ja olemme mukana tukemassa kestävää kehitystä”, jatkaa Koreneff.

Forum-P:n päästölaskennassa huomioitiin kaikki hiilijalanjälkeen olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten sähkön kulutus, lämmitys, vedenkäyttö ja paperin kulutus. Laskentaan on otettu mukaan myös myös asiakasautojen hallissa ajamat ajokilometrit, sillä ajomäärät ja kulutuskeskiarvot ovat tarkasti tiedossa.

”Toisin sanoen, asiakkaidemme autoista hallin sisällä syntyvät päästöt on laskettu mukaan ja kompensoitu heidän puolestaan. Kannustamme samalla asiakkaitamme kiinnittämään huomiota hiilijalanjälkeensä ja kompensoimaan omat päästönsä myös hallin ulkopuolella. On myös hyvä muistaa, että katupaikoitusta etsivien autojen ajelusta syntyy kaupungissa merkittävä osa liikenteen päästöistä, siksi kannattaakin ajaa suoraan parkkihalliin”, lisää Koreneff.

Laskennan ja kompensoinnin järjesti kotimainen Nordic Offset Oy. Sertifioidut, WWF:nkin tukeman standardin mukaiset GS VER-päästövähennykset ostetaan Forum-P:lle Turkin Izmirissä toimivasta Mare tuulivoimapuistosta, joka korvaa kohdemaassaan fossiilisilla polttoaineille tuotettua energiaa.

Lisätietoja: www.forump.com