CO₂-kompensointi

Myymme asiakkaillemme kaupallisia päästövähennyksiä (Voluntary Emission Reduction, VER) sekä pysyviä hiilinielujen lisäyksiä vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta

Mahdollistamme vapaaehtoisen ilmastopäästöjen kompensoinnin yrityksille ja yhteisöille. Palveluidemme avulla yrityksesi tai yhteisösi voi huolehtia aiheuttamastaan kasvihuonekaasupäästökuormasta. Samalla yritys tiedostaa hiilijalanjälkensä mittasuhteet paremmin ja pystyy myös vähentämään turhaa kulutusta.

Päästöjen kompensointi perustuu hyväksi todetulle tavalle lisätä energiatehokkuutta, pysyviä hiilinieluja sekä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta maailmassa. Päästökompensointi kuuluu YK:n alaisen Kioton ilmastosopimuksen kestävän kehityksen mekanismien periaatteisiin. Kompensointi tapahtuu ostamalla oman kulutuksen suhteessa päästökredittejä hiilidioksidipäästöjä vähentävistä tai pysyviä hiilinieluja lisäävistä projekteista. Niitä toteutetaan kompensointirahoituksen ansiosta pääsääntöisesti kehittyvissä maissa, joilla ei ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita.

Saastuttavia energiantuotantotapoja syrjäyttävistä puhtaan teknologian projekteista syntyy korkealuokkaisten standardien mukaisesti todennettuja päästövähennyksiä (Verified Emission Reduction, VER) tai pysyviä hiilinieluja. Päästövähennyksien hinta muodostuu vapailla markkinoilla ja ilmaistaan päästövähennyskrediiteissä.

Huolehdimme kompensoinnista ”tonni tonnilta” -periaatteen mukaisesti: jokainen asiakkaidemme ostama kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin vähennystä tai pysyvän hiilinielun lisäystä globaaleista päästöistä.

Vapaaehtoinen päästökauppa samalla mahdollistaa kestävän kehityksen hankkeita sinne missä niitä ei muuten syntyisi. Välitämme WWF:n tukeman Gold Standard-sertifikaatin mukaisia päästövähennyskrediittejä sekä vastaisuudessa myös kotimaisia päästövähennyksiä tai pysyvien hiilinielujen lisäyksiä. Ota yhteyttä ja kysy, mitä projekteja portfoliossamme on tarjolla.