Autokoulu Green Drivers pyrkii toiminnassaan huomioimaan ympäristöystävällisemmät toimintatavat. Vaikka kalusto on moderni, ajotunnit tuottavat aina tietyn määrän päästöjä. Syntyviä päästöjä pyritään vähentämään opettamalla ympäristöystävällistä ajotapaa sekä teoriassa että käytännössä. Green Drivers on aloittanut ajokalustonsa hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin vuonna 2012, joka mahdollistaa sen, että kaikki ajokilometrit ovat CO2-neutraaleja.

Green Driversin hankkimat päästövähennykset ovat Kiinan Damaon tuulivoimalaprojektista. Voimala tuottaa sähköä Pohjois-Kiinan sähköverkkoon. Projekti korvaa fossiilista polttoainetta käyttävien voimaloiden sähköntuotantoa. Projekti täyttää WWF:n tukeman Gold Standardin mukaiset vaatimukset. Gold Standard on vapaaehtoisen päästökompensoinnin tiukimmin myönnetty sertifikaatti. Sen mukaisesti projektilla on ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus, eikä sen toteuttaminen olisi ollut taloudellisesti mahdollista ilman päästövähenemien mahdollistamaa lisärahoitusta. Jokainen hankittu päästövähenemä siis tukee puhtaamman ja tehokkaamman energiantuotannon syntymistä kehittyvissä maissa.

Kaluston päästöjen laskennan ja päästövähennysten hankinnan on toteuttanut Nordic Offset Oy.

www.greendrivers.fi