Arvomme

Hiilijalanjäljen hallinta on sillanrakennusta tulevaisuuteen

Haluamme toimia kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvaltaisen vähentämisen puolesta, sillä hiilijalanjäljen pienentämisen tulisi olla jokaisen prioriteetti. Yhteiskuntamme toiminta tuottaa kuitenkin ilmastonmuutosta vauhdittavia kasvihuonekaasuja vielä pitkän ajan. Teknologisilla innovaatioilla ei pystytä vielä tänä päivänä ratkaisemaan asioita niin, että elämisen kannalta välttämätön kuluttaminen ja liikenne saataisiin kokonaan päästöttömäksi, vaikkakin puhtaamman teknologian kehittäminen on pitkällä tähtäimellä avainasemassa. Siksi tässä hetkessä tarvitaan kekseliäitä ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun olemme vasta matkalla päästöttömään yhteiskuntaan.

Oman päästökuorman tiedostaminen ja vähentäminen on ensimmäinen ja tärkein askel kokonaispäästömäärän vähentämiseksi. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikkialla maailmassa tarvitaan paitsi valtioiden välisiä sopimuksia, myös konkreettisia mahdollisuuksia ihmisille ja yrityksille vaikuttaa ja osallistua. Kasvihuonekaasupäästöjen vapaaehtoinen kompensointi on toimiva markkinaehtoinen tapa hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä lisätä pysyviä hiilinieluja.

Mahdollisuus hiilijalanjäljen kompensointiin ostamalla päästövähennyksiä ei anna lupaa huolettomalle kulutukselle. Päin vastoin, hiilineutraliuden tavoitteluun kuuluu olennaisesti kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja vähentäminen. Autamme laskennassa, konsultoimme päästöjen vähentämisessä ja tarjoamme kompensointipalvelun, jotta kaikki hyötyisivät näistä toimenpiteistä: asiakkaamme, päästövähennyshankkeet ja yhteinen ilmastomme.

Toimimme näiden periaatteiden ohjaamina:

Vastuullisuus

Sitoudumme yrityksenä kestävän kehityksen periaatteisiin.

Läpinäkyvyys

Liiketoimintamme tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Valitsemme kumppaneiksemme aloillaan luotetuimmat toimijat.

Ennakkoluulottomuus

Haluamme jatkuvasti etsiä ja tarjota uusia tapoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.