Hiilijalanjäljen laskenta

Selvitämme asiakkaidemme hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavat tekijät, jotta kasvihuonekaasu- päästöjen vähentämiselle ja kompensoinnille löytyy selkeät perusteet ja seurantamallit. Käytämme laskennassa kansainvälisesti hyväksyttyjä laskentatapoja ja standardeja.

Ympäristökonsultointi

Neuvomme asiakkaitamme ympäristöstrategian rakentamisessa, vastuullisessa liiketoiminnassa ja toimenpiteissä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

CO₂-kompensointi

Välitämme Gold Standard-sertifioituja päästövähennyksiä päästöjä vähentävistä projekteista. Ostamalla vapaaehtoisia päästövähennyksiä voi kompensoida oman hiilijalanjäljen ja saavuttaa hiilineutraaliuden.

Viestintä

Helpotamme asiakkaidemme viestintää avustamalla tiedotteiden ja raporttien laadinnassa sekä ympäristövastuullisuuden markkinoinnissa.

Referenssejä

Referenssit