Hiilijalanjäljen laskenta

Selvitämme asiakkaidemme hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavat tekijät, jotta kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämiselle ja kompensoinnille löytyy selkeät perusteet ja seurantamallit. Käytämme laskennassa kansainvälisesti hyväksyttyjä laskentatapoja ja standardeja.

Ympäristökonsultointi

Neuvomme asiakkaitamme ympäristöstrategian rakentamisessa, vastuullisessa liiketoiminnassa ja toimenpiteissä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

CO₂-kompensointi

Välitämme Gold Standard-sertifioituja päästövähennyksiä päästöjä vähentävistä sekä pysyviä hiilinieluja lisäävistä projekteista. Ostamalla vapaaehtoisia päästövähennyksiä voi kompensoida oman hiilijalanjäljen ja saavuttaa hiilineutraaliuden.

Viestintä

Helpotamme asiakkaidemme viestintää avustamalla tiedotteiden ja raporttien laadinnassa sekä ympäristövastuullisuuden markkinoinnissa.

Referenssejä

Referenssit